Vaderbetrokkenheid.

Naast ouderbetrokkenheidstrajecten waarbij vooral moeders een actieve bijdrage leveren, leggen wij de focus op vaders. Verschillende scholen huren ons in om een traject op te zetten waarbij vaders een dragende rol vervullen en waarbij wordt onderzocht wat er nodig is om hen duurzaam bij de school betrokken te houden.